Inschrijvingen

Inschrijvingen voor schooljaar 2020 – 2021 – stand van zaken 30 juni 2020

Is uw kindje geboren in 2018 dan mag u het inschrijven tijdens het schooljaar 2019-2020 (ook voor de instappertjes van september 2020).

De inschrijving voor broers en zussen van kinderen die al op school zijn ingeschreven, en kinderen van het personeel, krijgen voorrang bij de inschrijving. Deze voorrangsperiode start op maandag 2 maart 2020 en eindigt op dinsdag 31 maart 2020.

Omwille van de coronamaatregelen kunnen de geplande inschrijvingen van 21 april niet fysiek doorgaan in onze school.

Aangezien wij slechts plaatsen hebben voor geboortejaar 2018 en 2017 en het zesde leerjaar hebben wij een capaciteitsprobleem.

Deze 2 gegevens noodzaken ons nu om in te schrijven met een aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

We zijn verplicht om te werken met dubbele contingentering voor volgende jaren: geboortejaar 2018, geboortejaar 2017 en het eerste leerjaar. Dit betekent dat er plaatsen voorzien worden voor indicator en niet-indicatorleerlingen. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op cijfers die ons gemeld worden door de overheid: relatieve aanwezigheid leerlingen.

Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:

 • het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
 • de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

Het is zeer belangrijk dat wij u duidelijk briefen hoe dit alles op onze school zal verlopen.

Voor volgende jaren ( geboortejaren 2018 en 2017 en het zesde leerjaar) moeten we werken met dubbele contingentering.

niet-indicatorleerling indicatorleerling
geboortejaar 2018 volzet 3
geboortejaar 2017  1 plaatsen  3 plaatsen
eerste leerjaar volzet volzet

Voor de andere jaren  werken we NIET met dubbele contingentering.

vrije plaatsen
geboortejaar 2016 volzet
geboortejaar 2015 volzet
tweede leerjaar volzet
derde leerjaar volzet
vierde leerjaar volzet
vijfde leerjaar volzet
zesde leerjaar 3

Tijdslijn inschrijvingsprocedure

Communicatie

 • doel? inlichten van de ouders hoe onze school de inschrijvingen voor 2020-2021 zal regelen
 • wanneer? paasvakantie
 • hoe? website van de school, affiche aan de voordeur, melding aan de megascholen, website van de gemeente

Aanmeldingsperiode

 • start op 21 april 2020 om 9 u. en eindigt op 6 mei 2020 om 18 u.
 • er is geen tijdsdruk, eerst inschrijven is geen criterium om te ordenen
 • u kan online, op onze website, STARTPAGINA, de gegevens van uw kind invullen als u wil inschrijven voor onze school
 • u krijgt in uw mailbox een melding van de ingevulde gegevens. Kijk bij spam als dat niet zo is of neem contact op met de school

Verwerkingsperiode

 • 7 en 8 mei 2020
 • de school kijkt na of de ingevulde info correct is
 • de school ordent de aangemelde kinderen, per contingent
 • criterium van ordening = wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en het officiële adres van de school nl. Biekorfstraat 8, 2220 Heist-op-den-Berg (google maps)
 • bij gelijke wandelafstand bepaalt ‘toeval’ wie het plekje krijgt

Toewijzingsperiode

 • ten laatste 12 mei 2020
 • u krijgt als ouder een resultaat: ofwel is er een plekje voorzien ofwel komt u op de wachtlijst
 • dit zal digitaal gebeuren, per mail

Inschrijvingsperiode

 • tussen 13 mei 2020 om 8.35 u. en 5 juni 2020 om 16 u.
 • afhankelijk van de coronamaatregelen zal dit fysiek op school gebeuren of digitaal (nog niet bekend)

vrije inschrijvingen

 • vanaf 6 juni 2020 om 8.35 u.
 • alle niet-ingevulde plekjes kunnen ingevuld worden (indicator en niet-indicatorplekjes)

Indien u met vragen of onzekerheden zit, kan u steeds terecht:

Mail: directie@hhc-basis.be of secretariaat@hhc-basis.be

Telefoon: 015 22 10 10 – optie 1

Inschrijvingen voor schooljaar 2019 – 2020

Is uw kindje geboren in 2017 dan mag u het inschrijven tijdens het schooljaar 2018-2019 (ook voor de instappertjes van september 2020).

De inschrijving voor broers en zussen van kinderen die al op school zijn ingeschreven, en kinderen van het personeel, krijgen voorrang bij de inschrijving. Deze voorrangsperiode start op vrijdag 1 maart 2019 en eindigt op vrijdag 5 april 2019.

Capaciteit

Onze capaciteit bedraagt:
Op schoolniveau 436

Kleuterschool

maximumcapaciteit aantal vrije plaatsen
geboortejaar 2017       40 kleuters 1
geboortejaar 2016       44 kleuters volzet
geboortejaar 2015       44 kleuters volzet
geboortejaar 2014       44 kleuters volzet

Lagere school

maximumcapaciteit aantal vrije plaatsen
leerjaar 1       44 leerlingen volzet
leerjaar 2       44 leerlingen volzet
leerjaar 3       44 leerlingen volzet
leerjaar 4      44  leerlingen volzet
leerjaar 5      44  leerlingen volzet
leerjaar 6      44 leerlingen 4

De andere inschrijvingen starten op dinsdag 30 april 2019 om 8.35 u.

2019-01-mega-info-inschrecht-HodB-19-20-brief-2017