Kleuterschool

Een kleuterdag in onze kleuterschool is een rijke dag. Deze begint met een knus gesprek waarin de kinderen hun gedachten en gevoelens van de voorbije dagen kwijt kunnen, want je behoorlijk uiten is een vereiste voor later. Babytaal is voorbij: nu leren zij in zinnetjes spreken. Leren luisteren naar elkaar is moeilijk. Hun “ikje” wat vergeten, betekent al een stap verder. Het is rekening houden met andere kleuters, niet altijd in de belangstelling willen staan, geduldig je beurt afwachten… Als je dat kan, heb je al een boel vriendjes gemaakt, die je moet respecteren, die jou op hun beurt ook weer zullen verrijken. Met hen kun je delen, samen een “groots” plan uitvoeren; dan leer je je ook verdedigen als het nodig is! Na het gezellig samen zitten in de onthaalhoek, starten de kleuters met het werken in groepjes, dit wordt ook gedifferentieerd werken genoemd. Op dat moment speelt iedereen op een plaatsje in de klas, waar hij of zij het liefst speelt en op hun eigen niveau.

Afwezigheden

Onze kleutertjes zijn niet leerplichtig, maar het is toch belangrijk dat ze de hele dag aanwezig zijn. De jongste kleutertjes kunnen beginnen met een halve dag en thuis een dutje doen na de middag.

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden niet worden gewettigd door medische attesten maar toch zouden wij het zeer appreciëren als u de school informeert over de afwezigheid van uw kind.

In september van het jaar waarin uw kind 6 wordt is het leerplichtig, ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs zit.

Bibliotheek- leesbevordering

Tijdens de schooluren bezoeken onze kinderen regelmatig de klasbibliotheek. Wij proberen ze dan ook zoveel mogelijk te motiveren om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Elk schooljaar wordt de klasbibliotheek uitgebreid.

Er is een nauwe samenwerking met de bib. Lezingen en leeskoffers staan geregeld op het programma.

Bijdrage – maximumfactuur

Maximumfactuur

 • € 45 voor het ganse schooljaar
 • zowel voor de instappertjes, de eerste, tweede en derde kleuterklas

Communicatie

In de kleuterschool heeft ieder kind een heen-en-weer-schrift. Bij de oudste kleuters komt dit dagelijks mee naar huis, bij de jongste kleuters wekelijks. Dit dient om korte mededelingen, opmerkingen, vragen, afspraken, bedenkingen, … van school naar de ouders en omgekeerd in te noteren. Daarbij spreken we af dat de bestemmeling van een boodschap steeds even aftekent om te laten weten dat het bericht ontvangen is. Een dagelijks/wekelijks inzien van het heen-en-weer-schrift is dan ook wenselijk.

Wenst u de leerkracht persoonlijk te spreken dan kan dit voor of na de schooluren. Als de meeste kinderen werden afgehaald, maken zij graag even tijd voor u. Indien dit niet lukt, kan u telefonisch of per mail een afspraak maken.

ICT-media

Elke klas heeft een computer, aangesloten op internet, in het lokaal ter beschikking. We trachten  het computergebruik tijdens de lessen te integreren. Verder beschikt onze school over een tablet in elke kleuterklas. Deze worden spelenderwijs aan de kinderen aangeboden.

Projecten

 • Woensdag = tutti-fruttidag

Op woensdag eten de kleuters alleen fruit of groenten als tussendoortje.  Ze hoeven zelf niets mee te brengen.  Het wordt gratis aangeboden door de ouderraad. Om dit gratis te kunnen aanbieden, organiseert de ouderraad in september een appel- en perenverkoop en ontvangt bovendien subsidies van de Europese overheid.

 • Verjaardagen
  De verjaardag van je kleuter gaat niet onopgemerkt voorbij. Hij krijgt een kroon, er wordt gezongen, hij mag een cadeautje kiezen, …

Uw kleuter brengt zelf niets mee voor de andere kleuters.

 • Grootouderfeest

Op 17 en 18 oktober nodigen onze kleuters hun grootouders uit om te komen kijken naar een groots optreden. De grootouders krijgen dan ook een zelfgemaakt cadeautje van hun kleinkind. De ouders krijgen dit optreden te zien op het schoolfeest.

 • Opendeur

Eén namiddag per maand houden de kleuterklassen opendeur. Uw kleuter mag dan zelf kiezen in welke klas hij wil spelen. Op deze manier leren ze samen spelen met andere leeftijdsgenoten en leren ze ook de andere juffen kennen.

 • Projecten

Verschillende keren per jaar wordt er gedurende een week samen met alle kleuterklassen rond een project gewerkt. Dit wil zeggen dat we elke dag van de week een gezamenlijke activiteit doen.

 • Culturele vorming

We gaan met onze kleuters ook naar theatervoorstellingen of we nodigen een theater uit in onze school.

Rapportering en evaluatie

Waarom willen we evalueren?

In essentie zijn er drie functies in onze evaluatie:

a. Informeren over de ontwikkeling van een leerling: om leerlingen, ouders, collega’s van het schoolteam of andere instanties in te lichten

b. Ondersteunen van de ontwikkeling van een leerling

c. Beslissingen nemen in functie van doorstroom, instroom, zittenblijven, studiekeuze, doorverwijzing of externe hulpverlening

Op elk overgangsmoment willen we een profiel kunnen schetsen van leerlingen. Daarin staan de talenten, sterktes en relatieve zwaktes, interesses, ambities en motivatie beschreven. We willen werken volgens de principes van het handelingsgericht werken (HGW):

 1. Onderwijsbehoeften
 2. Wisselwerking
 3. Leerkracht doet ertoe
 4. Positieve benutten
 5. Samenwerken
 6. Doelgericht
 7. Systematiek & transparantie

Die informatie wordt met ouders en leerling besproken met het oog op het maken van keuzes.

Sport

Tweemaal per week kunnen de kleuters zich uitleven in de turnzaal o.l.v. de turnleerkracht.

Laat je kleuter op die dag gemakkelijke kleding dragen.

Voor het eerst naar de kleuterschool

Voor het eerst naar de kleuterklas is voor kinderen een grote stap.  Via volgende link vind je antwoorden op heel wat vragen…..  tips, verhalen en weetjes voor ouders, leraren en scholen.