Schoolbestuur

Beste ouders

Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We beschouwen dit als blijk van groot vertrouwen: we zien het als een voorrecht dat we mee mogen helpen bij de opvoeding van uw kind.

We zullen uw kind goed onthalen. U mag er op rekenen dat we als schoolbestuur en schoolteam ons ten volle zullen inzetten om uw kind een eigentijdse, christelijke opvoeding en degelijk onderwijs te geven. Het schoolbestuur steunt ons in deze taak.

Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en dat we dus goede bondgenoten zullen zijn in de opvoeding van uw kind. Aarzel ook niet met ons contact op te nemen indien er problemen zijn. We staan klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Hierbij willen we u het schoolbestuur voorstellen:

1. KOBA staat voor de overkoepelende onderwijs vzw “Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen”. De KOBA-familie bestaat uit 9 regionale schoolbesturen met 131 scholen in bisdom Antwerpen. Ons schoolbestuur is KOBA de Nete.

2. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Vzw KOBA de Nete waarbij KOBA staat voor “Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen”

  • Voorzitter: mevr. Denise Geens – Peeters
  • Afgevaardigd bestuurder: dhr. Dirk Dillen
  • Maatschappelijke zetel: Nooitrust 4 te 2390 Malle

Een vruchtbaar schooljaar toegewenst.

De directie, het personeel van de school en het schoolbestuur