Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. In april 2017 is een nieuwe periode van 4 jaar begonnen.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

De schoolraad vergadert driemaal per jaar.

De verslagen kunnen steeds geraadpleegd worden op het bureau van de directie.

Voorzitter

Tom Broos

Leden  

Voor de personeelsgeleding:

  • Tom Broos
  • Kristel Van Dessel
  • Martine Van Eccelpoel

Voor de oudergeleding:

  • Koen Vervloesem
  • Annelies Van Loo
  • Katleen Bosmans

Voor de lokale gemeenschap:

  • Marc Bellekens
  • Berre Janssens
  • Annita Torfs