Waarom kiezen voor onze school?

Ouders gaan samen met hun kinderen op zoek naar een geschikte school. Zij zijn ervan overtuigd dat iedere school het beste met haar leerlingen voorheeft. Toch zien zij elke school anders werken. Wij hebben dan ook de plicht om ons project voor te stellen.

Wij doen dit vanuit de overtuiging dat wij een maatschappelijke opdracht te vervullen hebben, in en voor de regio Heist-op-den-Berg, nu en morgen.

Wat vinden wij vanuit een hedendaagse katholieke inspiratie belangrijk?

Open katholieke school

Een katholieke dialoogschool

 • iedereen die zich loyaal opstelt voor ons opvoedingsproject en op zijn manier deelneemt aan hoe we dit beleven op school, is welkom.
 • alle kinderen volgen de katholieke godsdienstlessen. We vinden het belangrijk dat ze kunnen kennismaken met Jezus en verhalen uit de bijbel.
 • christelijke symbolen krijgen een zichtbare plaats.
 • we bewaren als school de band met de plaatselijke parochiegemeenschap.
 • we vinden het belangrijk om echt tijd te maken voor kerkelijke vieringen.

Als we bidden en danken, gebeurt dit in vrijheid en met respect.

 • We hebben aandacht voor armoede en onrecht.
 • We hebben oog voor de leefwereld en de thuissituatie van de kinderen.
 • In onze school proberen we met elkaar te leven naar het voorbeeld van Jezus.

Zo werken we aan de ‘binnenkant’, de ‘ziel’ van de school en ons onderwijs.

 • We maken school vanuit Christelijke spiritualiteit.

Ontwikkelkansen voor ieder kind

Elk kind

 • is uniek,
 • heeft zijn eigen thuissituatie en achtergrond,
 • kan en mag zijn eigenheid bewaren,
 • moet zich goed kunnen voelen op school.

Een kind mag kind zijn!

Vlotte samenwerking in balans

Met ouders willen we graag:

 • onze ouders bij het schoolgebeuren betrekken om samen school te maken,
 • dat samenwerking en communicatie steeds op een – wederzijds – respectvolle manier gebeurt,
 • bouwen aan een evenwaardige relatie,
 • een open, toegankelijke en positieve ingesteldheid.

Met externen streven we naar:

 • openheid, een goede infodoorstroming
 • het kunnen leren van elkaar en openstaan voor nieuwe ideeën, verbindende communicatie

In het team streven we naar:

 • een open en respectvolle communicatie en samenwerking,
 • openheid, eerlijkheid, luisterbereidheid en empathie,
 • elkaar opbouwende feedback geven én ontvangen.

Dit:

 • doet ons groeien in professionaliteit, geeft ons kracht en duidelijkheid, maakt ons tot betere leerkrachten.

Dit komt het kind ten goede.

Goed onderwijs met een kijk op de wereld van morgen

We willen kinderen vormen die opgroeien tot zelfstandige, sociaalvaardige, communicatieve jongvolwassenen met een zorgzame inzet voor mens en wereld.

Maar… we zijn en blijven een school.

Belangrijk is ook dat onze kinderen bekwaam zijn om informatie te verwerven én verwerken en over alle nodige (basis)kennis bezitten.

Wij willen deze intenties communiceren, opdat deze duidelijk zouden zijn voor jullie, onze leerlingen en hun ouders. Zo durven wij erop rekenen dat jullie ons project mee ondersteunen.