INZAMELING GEBRUIKTE BATTERIJEN
  “DRAAG MEE ZORG VOOR HET MILIEU

Beste ouders

Bebat wil onze school een duwtje in de rug geven en organiseert van maandag 5 oktober 2020 tot en met zaterdag 31 oktober 2020 een “dubbele puntenactie”.  Gedurende deze periode krijgen we per ingezamelde kilo lege batterijen 2 punten in plaats van 1.
Dat loont de moeite want met die punten kunnen we allerlei didactisch materiaal bestellen.

Aangezien ook de Bebat inzamelpunten tijdelijk hun deuren moesten sluiten, vermoeden we dat jullie zeker wel wat lege batterijen thuis hebben liggen.  Dit is dan ook een warme oproep om ze in de maand oktober binnen te brengen op onze school!

Zin om je batterijtje bij te dragen?
Breng dan zeker je gebruikte huis-tuin- en keukenbatterijen binnen.  Per kg ingeleverde batterijen ontvangen wij uitzonderlijk 2 punten.

                                    Opgelet!  We maken een onderscheid tussen lege batterijen die je
van thuis meebrengt en professionele/industriële batterijen.  De
inzameling op school beperkt zich tot de kleine en grote huis-tuin-en
keukenbatterijen.  Professionele batterijen moeten bij de wet door
de bedrijven zelf ingezameld worden.

Overtuigd?  Doe dan met ons mee!
Deponeer de gebruikte batterijen in de voorziene groene tonnen aan de schoolpoort of aan de ingang BKO.

Alvast dank

De directie en leerkrachten